Koledar poklicne mature 2014/2015 – ZIMSKI ROK

Dijaki zaključnih letnikov bodo opravljali poklicno maturo v šolskem letu 2014/15 v naslednjih programih:

  • program SSI gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica
  • program PTI gastronomski tehnik/gastronomska tehnica
  • program SSI vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok (od spomladanskega roka dalje)

Poklicna matura se opravljala še v  zimskem roku, v skladu sklepom Državne komisije za poklicno maturo v naslednjih datumih:

ZIMSKI IZPITNI ROK 2015:

1. februar 2016 Začetek zimskega izpitnega roka

3. december

2015

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

22. januar

2016

Zadnji rok za naknadno prijavo k PM  iz upravičenih razlogov

28. januar

2016

Zadnji rok za pisno odjavo od PM

 

PISNI IZPITI
1. februar 2016 Slovenščina
2. februar 2016 Matematika, Angleščina, Nemščina, Italijanščina kot drugi jezik

3. februar

2016

2. predmet poklicne mature

 

-Ustni izpiti in 4. predmet: od 4. februarja do 13. februarja 2016

 

-Seznanitev kandidatov z uspehom4. marec 2016

 

 ROKI ZA PRIJAVE K POKLICNI MATURI NA ŠOLI

Kandidati, ki se ne prijavijo do roka in ne predložijo dokazov o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature, k opravljanju mature ne morejo pristopiti. Zadnji dan za prijavo k zimskemu roku je 2. december 2015.

 

Tajnik ŠMK

Lučka Jevnikar, univ.dipl.slov.

 

(Skupno 14 obiskov, današnjih obiskov 1)