POKLICNA MATURA – JESENSKI ROK

Vse kandidate, ki ste se prijavili na jesenski rok poklicne mature obveščam, da se ta začne s pisnim izpitom iz slovenščine v ponedeljek, 24. 8. 2015. Od tega datuma pa do 2. 9. 2015 potekajo tudi ustni izpiti. Koledar poklicne mature je objavljen na spletnih straneh šole in na oglasni deski.

Rok za odjavo od poklicne mature je 20. 8. 2015. Odjavne liste dobite pri tajnici POM na šoli ali v tajništvu.

18. 8. 2015 pa je datum za oddajo projektnih nalog, kar je pogoj za pristop k poklicni maturi.

Želim vam veliko uspeha pri pripravah na poklicno maturo.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar