VRAČANJE KNJIG IZ UČBENIŠKEGA SKLADA IN OSTALEGA GRADIVA IZ KNJIŽNICE

DIJAKI 1. GH, 2. GH, 3. GH, 2. GAT, 4. PV, 4. AGTT, 4. BGTT

Do petka, 13. 5. 2016, v času glavnega odmora, morate dijaki, ki imate izposojene učbenike iz učbeniškega sklada in ostalo gradivo iz šolske knjižnice, le-to vrniti.

Če učbenike potrebujete za popravne izpite, morate priti to povedati v knjižnico in gradivu čas izposoje podaljšati.

Učbenike lahko odkupite tako, da plačate dve tretjini nabavne cene učbenika. Prav tako plačate dve tretjini nabavne cene učbenika v primeru, da ste ga izgubili.

Učbenike vračajte urejene in nepoškodovane.

 

 

Knjižničarka

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov