1.sestanek dijaške skupnosti, sept. 2016

Kakor vsako leto, tudi letos smo se zbrali predstavniki dijaške skupnosti , kjer so zbrani predstavniki vseh razredov. Na našem prvem sestanku smo izvolili predsednika Aleksandra Bojića (3.BGTT) ter namestnico: Laro Lušo (3.PV).

Namen dijaške skupnosti je izboljševati počutje dijakov na šoli ter sodelovati v raznih humanitarnih in ostalih akcijah (npr. ”1 euro za…”).

Potrudili se bomo, da bomo še bolj dejavni kot lani. Zato vabimo vse dijake, da ste pri svojih predlogih kar najbolj konstruktivni,  da svoje predloge posredujete vašim predstavnikom in da ste aktivni v uresničevanju našega skupnega programa.

zapisal: Aleksandar Bojić, predsednik dijaške skupnosti

letošnja dijaška skupnost