ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE

4. PREDMET POKLICNE MATURE

Dijaki, ki v zimskem roku opravljate maturo v celoti, morate do 15. 1. 2017 oddati projektne naloge za 4. predmet v 2 izvodih. Ker bo tajnica mature v času od 9. 1. 2017 do 18. 1. 2017 odsotna, oddajte naloge izbranim mentorjem ali v tajništvo šole.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.