ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE

4. PREDMET POKLICNE MATURE

Dijaki, ki v zimskem roku opravljate maturo v celoti, morate do 15. 1. 2017 oddati projektne naloge za 4. predmet v 2 izvodih. Ker bo tajnica mature v času od 9. 1. 2017 do 18. 1. 2017 odsotna, oddajte naloge izbranim mentorjem ali v tajništvo šole.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.

ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE

OBVESTILO

Zadnji rok za pisno odjavo od zimskega roka poklicne mature je 28. 1. 2017.

Zimski rok poklicne mature se začne 1. 2. 2107 s pisnim izpitom iz slovenščine, od 6. 2. pa do 17. 2. 2107 potekajo ustni izpiti. Razpored bo visel na oglasni deski šole 30. 1. 2017.

Kandidati, ki nimate statusa dijake, morate poravnati stroške izpitov. Cena posameznega izpita je 55 evrov (TTR: IBAN SI 56 0110 0600 0041 248, Sklic. 00 1200 – 998 – 1).

V času od 9. 1. 2017 do 18. 1. 2017 ni uradnih ur tajnice poklicne mature.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.