POKLICNA MATURA – ODDAJA PROJEKTNE NALOGE

Dijaki zaključnih letnikov, ki boste opravljali poklicno maturo v spomladanskem roku, lahko projektne naloge v 2 izvodih pustite v petek, 14. 4. 2017 v času od 10.30 do 11.00 v šolski knjižnici, kjer izpolnite tudi potrdilo o oddaji (s seboj imejte EMŠO in vsi dijaki, ki ste pri nalogi sodelovali, morate podpisati obrazec).

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.