REZULTATI JESENSKEGA ROKA POKLICNE MATURE

 

V ponedeljek, 9. 9. 2019, bodo v ob 8.00 rezultati jesenskega roka poklicne mature objavljeni na oglasni deski šole (šifra – je opravil/ni opravil).

Vso dokumentacijo (spričevalo, obvestilo o uspehu…) lahko ob isti uri prevzamete v pisarni tajnice poklicne mature ali v knjižnici.

Dijaki, ki na maturi niste bili uspešni, se lahko h poklicni maturi za  zimski rok, ki se začne 3. 2. 2020, prijavite najkasneje do 5. decembra 2019, zadnji dan za odjavo od poklicne mature v zimskem roku pa je 30. 1. 2020.

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

POKLICNA MATURA – JESENSKI ROK 2019

Vse prijavljene kandidate k poklicni maturi v jesenskem roku  obveščamo, da se poklicna matura prične s pisnim izpitom iz slovenščine v soboto, 24. 8. 2019, nadaljuje v ponedeljek, 26. 8. 2019 s pisnim izpitom iz matematike… (glej koledar POM), ustni izpiti pa potekajo od 24. 8. 2019 do 4. 9. 2019 (26. 8. 2019 se pričnejo z ustnima izpitoma iz angleščine in italijanščine).

Razporedi za ustne izpite visijo na oglasni deski šole.

Rezultati poklicne mature bodo znani 9. 9. 2019 v dopoldanskem času.

Kandidati pristopite k pisnim izpitom na določen dan ob 8.40, s seboj imejte osebni dokument, samoplačniki pa tudi potrdilo o plačilu izpitov.

Želim vam veliko uspeha pri opravljanju poklicne mature!

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

REZULTATI POKLICNE MATURE – SPOMLADANSKI ROK

 

V petek, 5. 7. 2019, bodo ob 8.30 rezultati spomladanskega roka poklicne mature objavljeni na oglasni deski šole (šifra – je opravil/ni opravil).

Svečana podelitev maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu bo istega dne ob 10.00 na ploščadi pred restavraciji šole.

Vabljeni ste dijaki in vsi, za katere bi radi, da bi bili ob vas ob tem dogodku. Dijaki morate osebno prevzeti dokumentacijo, saj so potrebni vaši podpisi.

Dijaki, ki na maturi ne boste uspešni, se lahko h poklicni maturi za  jesenski rok, ki se začne 24. 8. 2019, prijavite najkasneje do 6. julija 2019, zadnji dan za odjavo od poklicne mature v jesenskem roku pa je 20. 8. 2019.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

POKLICNA MATURA – SPOMLADANSKI ROK 2019

POMEMBNI DATUMI POKLICNE MATURE V SPOMLADANSKEM ROKU 2019

12. 4. 2019 – oddaja projektne naloge (v 2 izvodih tajnici poklicne mature)

-25. 5. 2019 zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

-25. 5. 2019 – zadnji rok za plačilo izpitov za kandidate brez statusa dijaka

-27. 5. 2019 – na oglasni deski poklicne mature na šoli bodo viseli seznami ustnih izpitov, ki trajajo od 13. 6. 2019 do 22. 6. 2019

29. 5. 2019 – začetek spomladanskega izpitnega roka s pisnim izpitom iz slovenščine

-5. 7. 2019 – seznanitev kandidatov z uspehom

-6. 7. 2019 – zadnji rok za prijavo k poklicni maturi za jesenski rok na šoli

 

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE – REZULTATI

V ponedeljek, 4. 3. 2019, bodo ob 8.00 rezultati zimskega roka poklicne mature objavljeni na oglasni deski šole (šifra – je opravil/ni opravil).

Od 10.00 do 13.00  lahko v pisarni tajnice poklicne mature ali v knjižnici prevzamete obvestila o uspehu na poklicni maturi in spričevala.

V primeru, da posameznega izpita ali v mature v celoti niste opravili, se lahko na spomladanski rok poklicne mature prijavite do 30. 3. 2019.

Za kandidate brez statusa dijaka so izpiti poklicne mature plačljivi. Položnice dobite ob prijavi na poklicno maturo.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.