OBVESTILO O PRIJAVI NA  SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE

Iz Republiškega izpitnega centra so nam javili, da datum prijave na spomladanski rok poklicne mature , 31. 3. 2020, ostaja NESPREMENJEN.

Prosimo, da  zaradi omejitev širjenja korona virusa  pošiljate prijave na šolo po elektronski pošti.

Tudi za kandidate na poklicni maturi, ki se želijo v spomladanskem izpitnem roku prijaviti na maturitetni izpit splošne mature (5. predmet), velja zgoraj navedeni zadnji datum. Za vse podrobnejše informacije v zvezi s prijavo na posamezni izpit na konkretni gimnaziji naj kandidati stopijo v stik s šolo, kjer bodo opravljali ta izpit. Državni izpitni center je namreč šolam poslal priporočila v zvezi z izvedbo leteh v okoliščinah začasnega zaprtja šol. 

Ostanite zdravi!

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

POKLICNA MATURA – ZIMSKI ROK 2019

Vse prijavljene kandidate k poklicni maturi v zimskem roku 2019 obveščamo, da se poklicna matura prične s pisnim izpitom iz slovenščine v ponedeljek, 3 .2. 2020, nadaljuje v torek, 4. 2. 2020 s pisnim izpitom iz angleščine in še 5. 2. 2020, ko pišete 2. predmet.

Kandidati pristopite k pisnim izpitom na določen dan ob 8.40, s seboj imejte osebni dokument in potrdilo o plačilu izpitov.

RAZPORED USTNIH IZPITOV – ZIMSKI IZPITNI ROK 2019

Predmet Dne Ura
Izpitni nastop in zagovor 6. 2. 2020 14.30
Gastronomija in turistične storitve 10. 2. 2020 14.30
Slovenščina 10. 2. 2020 13.30
Vzgoja predšolskega otroka 11. 2. 2020 14.30
Angleščina 12. 2. 2020 14.30

 

Natančnejši razpored bo visel na oglasni deski šole 31. 1. 2020.

Srečno!

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar

Roditeljski sestanek

       Vabilo na prvi roditeljski sestanek

Spoštovani starši!

Vljudno Vas vabimo na prvi roditeljski sestanek za oddelke 1. letnikov, ki bo v sredo, 11. septembra 2019, ob 18.00 uri v večnamenskem prostoru Srednje šole Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7.

Dnevni red:

  1. Uvodni nagovor ravnateljice.
  2. Roditeljski sestanki po oddelkih z razredniki:
    • Predstavitev dela v šolskem letu 2019/2020, šolskih pravil in pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.
    • Izvolitev predstavnika staršev.
    • Razno.

 Skupni del sestanka (1. točka) bo potekal v večnamenskem prostoru, roditeljski sestanki z razredniki pa bodo v naslednjih učilnicah:

1. agtt učilnica 200c
1. bgtt učilnica 34
1. pv učilnica 14
1. gh učilnica 33

 Prosimo, da se roditeljskega sestanka zanesljivo udeleži vsaj eden izmed staršev.

Razredniki:                                              

 

Ravnateljica:

Erika Strmečki Kapel

Agata Firm

Leon Benulič

Kristina Glavina

Adelija Perne

Obveščamo, da bosta imela roditeljski sestanek v sredo, 11.9.2019 ob 17.00 uri tudi 2.agtt in 3.pv (prejeli vabila) ostali razredi pa v ponedeljek, 23.9.2019 ob 17.00 uri.

REZULTATI JESENSKEGA ROKA POKLICNE MATURE

 

V ponedeljek, 9. 9. 2019, bodo v ob 8.00 rezultati jesenskega roka poklicne mature objavljeni na oglasni deski šole (šifra – je opravil/ni opravil).

Vso dokumentacijo (spričevalo, obvestilo o uspehu…) lahko ob isti uri prevzamete v pisarni tajnice poklicne mature ali v knjižnici.

Dijaki, ki na maturi niste bili uspešni, se lahko h poklicni maturi za  zimski rok, ki se začne 3. 2. 2020, prijavite najkasneje do 5. decembra 2019, zadnji dan za odjavo od poklicne mature v zimskem roku pa je 30. 1. 2020.

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.