Roditeljski sestanek za dijake 1. letnikov

Izola, 6. 9. 2017

Vabilo na prvi roditeljski sestanek

Spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na prvi roditeljski sestanek za oddelke 1. letnikov, ki bo v ponedeljek 11. septembra 2017, ob 17.00 uri  v večnamenskem prostoru Srednje šole Izola, Prekomorskih brigad 7.

Dnevni red:

  1. Uvodni nagovor ravnateljice.
  2. Roditeljski sestanki po oddelkih z razredniki:
    • Predstavitev dela v šolskem letu 2017/2018, šolskih pravil in pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.
    • Izvolitev predstavnika staršev.
    • Razno.

 

Skupni del sestanka (1. točka) bo potekal v večnamenskem prostoru, roditeljski sestanki z razredniki pa bodo v naslednjih učilnicah:

1. agtt učilnica 24
1. bgtt učilnica 200c
1. pv učilnica 14
1.gh učilnica 32

 

Prosimo, da se roditeljskega sestanka zanesljivo udeleži vsaj eden izmed staršev.

Razredniki:                                              

 

Ravnateljica:

Irena Ukota

Miranda Majcan Rajkovič

Dušanka Čuk

Ana Radovčič

Adelija Perne

 

GRADIVA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

OBVESTILO

Učbenike iz sklada učbenikov bomo za dijake 1. in 2. letnikov , ki so se zanj odločili in plačali izposojevalnino, delili 1. septembra v času uvodnih ur. V primeru, da bo časa dovolj, bomo učbenike razdelili tudi dijakom ostalih letnikov.

Delitev se bo po posebnem razporedu nadaljevala v ponedeljek, 4. 9. 2017.

Če stroškov izposojevalnine še niste poravnali, učbenikov ne boste mogli dobiti.

Navodila o rokovanju z izposojenim gradivom boste dobili ob prevzemu.

Zamudniki lahko pridete v sredo, 6. 9. 2017 med glavnim odmorom v knjižnico, da pregledamo, če je kaj gradiva ostalo.

Uspešen in prijeten začetek novega šolskega leta vam želim.

Knjižničarka

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

JESENSKI ROK POKLICNE MATURE – REZULTATI

OBVESTILO

Rezultati jesenskega roka poklicne mature bodo objavljeni na oglasni deski šole v petek, 8. 9. 2017 ob 10.00. Takrat lahko prevzamete v pisarni tajnice POM vso dokumentacijo oziroma se prijavite na zimski rok poklicne mature v primeru, da je niste opravili.

3. 12. 2017 je zadnji dan za prijavo k zimskemu roku POM, ki se začne 1. 2. 2018.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

JESENSKI ROK POKLICNE MATURE

POKLICNA MATURA – JESENSKI ROK

Dijaki, ki ne izpolnjujete pogojev za pristop k poklicni maturi v jesenskem roku, se morate od mature pisno odjaviti do 20. 8. 2017.

Jesenski rok poklicne mature se začne v četrtek, 24. 8. 2017 s pisnim izpitom iz slovenščine, nadaljuje s pisnim izpitom iz matematike v petek, 25. 8. 2017, ko so tudi ustni izpiti iz angleščine in italijanščine s pričetkom ob 8.00.

Vse ostale razporede si lahko ogledate na oglasni deski šole, kjer bodo poimenski  razporedi ustnih izpitov viseli od ponedeljka, 28. 8. 2017 dalje (po 13.00).

Pisni in ustni izpiti jesenskega roka potekajo od 24. 8. 2017 do 4. 9. 2017.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

KOLEDAR POKLICNE MATURE ZA JESENSKI IZPITNI ROK 2017

KOLEDAR POKLICNE MATURE ZA JESENSKI IZPITNI ROK 2017

 

24. avgust 2017 Začetek jesenskega izpitnega roka
6. julij 2017 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli
14. avgust 2017 Zadnji rok za naknadno prijavo k PM  iz upravičenih razlogov
20. avgust 2017 Zadnji rok za pisno odjavo od PM

 

PISNI IZPITI
24. avgust 2017 Slovenščina
25. avgust 2017 Matematika
29. avgust 2017 Angleščina, Nemščina, Italijanščina
31. avgust 2017 2. predmet poklicne mature

 

-Ustni izpiti in 4. predmet: od 24. avgusta do 4. septembra 2017

-Seznanitev kandidatov z uspehom: 8. september 2017

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

 

 

POKLICNA MATURA – JESENSKI ROK

POMEMBNI DATUMI POKLICNE MATURE V JESENSKEM ROKU 2017

6. 7. 2017 – zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem roku

18. 8. 2017 – oddaja izdelka oz. storitve (v 2 izvodih tajnici poklicne mature)

20. 8. 2017 – zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

20. 8. 2017 – zadnji rok za plačilo izpitov za kandidate brez statusa dijaka

22. 8. 2017 – na oglasni deski poklicne mature na šoli bodo viseli seznami ustnih izpitov, ki trajajo od 24. 8. 2017 do 4. 9. 2017

24. 8. 2017 – začetek jesenskega izpitnega roka s pisnim izpitom iz slovenščine

8. 9. 2017 – seznanitev kandidatov z uspehom

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

POKLICNA MATURA – REZULTATI

OBVESTILO

V sredo, 5. 7. 2017 bodo rezultati poklicne mature v spomladanskem roku (opravil/ni opravil)  viseli ob 9.00 na oglasni deski z informacijami o poklicni maturi.

Svečana podelitev bo ob 10.00 v večnamenskem prostoru, kjer boste dobili spričevala in obvestila o opravljeni poklicni maturi.

Od 9.00 do 10.00 pa se lahko kandidati, ki ste bili neuspešni na poklicni maturi, prijavite v pisarni tajnice poklicne mature k opravljanju popravnih izpitov v jesenskem roku POM.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.