Roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnikov

Vabilo na prvi roditeljski sestanek

Spoštovani starši!

Vljudno Vas vabimo na prvi roditeljski sestanek za oddelke 1. letnikov, ki bo v ponedeljek, 10. septembra 2018, ob 18.00 uri v večnamenskem prostoru Srednje šole Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7.

Dnevni red:

1. Uvodni nagovor ravnateljice.
2. Roditeljski sestanki po oddelkih z razredniki:
o Predstavitev dela v šolskem letu 2018/2019, šolskih pravil in pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.
o Izvolitev predstavnika staršev.
o Razno.

Skupni del sestanka (1. točka) bo potekal v večnamenskem prostoru, roditeljski sestanki z razredniki pa bodo v naslednjih učilnicah:

1. agtt učilnica 21
1. bgtt učilnica 200c
1. pv učilnica 100c
1. gh učilnica 32

Prosimo, da se roditeljskega sestanka zanesljivo udeleži vsaj eden izmed staršev.

Razredniki:

Jasmina Turk
Erika Strmečki Kapel
Franka Vilhar
Denis Rupnik

Ravnateljica

Adelija Perne

Podelitev spričeval dijakom

V sredo, 22. 8. 2018, bo ob 13,00 uri – podelitev spričeval dijakom, ki so uspešno zaključili vse obveznosti in podelitev obvestil o uspehu dijakom, ki še niso zaključili vseh obveznosti po programu (v zbornici pri razrednikih).