POKLICNA MATURA – SPOMLADANSKI ROK

OBVESTILO

Zadnji dan za prijavo na poklicno maturo v spomladanskem roku je 30. 3. 2018, 25. 5. 2018 pa je zadnji dan za pisno odjavo od poklicne mature.

 

Pisni izdelek za 4. predmet morate oddati v 2 izvodih do 13. 4. 2018, kar je pogoj, da lahko na maturo pristopite. O datumu opravljanju praktičnega dela izvedbe 4. predmeta boste naknadno obveščeni.

 

Za kandidate, ki nimajo statusa dijaka, je matura plačljiva. Za vse informacije se obrnite na tajnico POM  v času uradnih ur v pisari za maturo (ponedeljek od 12.30 do 13.00) ali po telefonu 05 6621729.

 

Spomladanski rok poklicne mature se začne s pisnim izpitom iz slovenščine 29. maja 2018. Koledar izpitov visi na oglasni deski šole in je objavljen na spletnih straneh šole.

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

REZULTATI POKLICNE MATURE – ZIMSKI ROK

OBVESTILO O REZULTATIH POKLICNE MATURE  –  ZIMSKI ROK

V ponedeljek, 5. 3. 2018, bodo ob 8.00 rezultati spomladanskega roka poklicne mature objavljeni na oglasni deski šole (šifra – je opravil/ni opravil).

Ob isti uri  lahko v pisarni tajnice poklicne mature prevzamete obvestila o uspehu na poklicni maturi in spričevala.

Kandidati, ki na maturi niste bili uspešni, se lahko h poklicni maturi v spomladanskem roku prijavite najkasneje do 30. marca 2018.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.