OBVESTILO O POKLICNI MATURI – JESENSKI ROK 2018

POKLICNA MATURA – JESENSKI ROK 2018

Vse prijavljene kandidate k poklicni maturi v jesenskem roku  obveščamo, da se poklicna matura prične s pisnim izpitom iz slovenščine v petek, 24. 8. 2018. Od tega dne dalje pa do 5. 9. 2018 potekajo tudi ustni izpiti in ostali pisni izpiti po maturitetnem koledarju.

Razporedi za ustne izpite bodo viseli na oglasni deski šole od 21. 8. 2018 dalje.

Do 20. 8. 2018 je čas za morebitno odjavo od poklicne mature.

Kandidati pristopite k pisnim izpitom na določen dan ob 8.40, s seboj imejte osebni dokument, samoplačniki pa tudi potrdilo o plačilu izpitov, k ustnim pa glede na objavljen razpored.

Želim vam veliko uspeha pri opravljanju poklicne mature!

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

Obvestilo – podelitev spričeval/obvestil

V petek, 6. 7. 2018, bo:

  • ob 13,30 uri – podelitev spričeval dijakom, ki so uspešno zaključili vse obveznosti, podelitev obvestil o uspehu dijakom, ki še niso zaključili vseh obveznosti po programu (v zbornici pri razrednikih);
  • ob 13,30 uri – zadnji rok za oddajo prijav na jesenski rok popravnih, dopolnilnih, in predmetnih izpitov (v zbornici razrednikom).

REZULTATI POKLICNE MATURE – SPOMLADANSKI ROK

 

REZULTATI POKLICNE MATURE  – OBVESTILO

V petek, 6. 7. 2018, bodo rezultati spomladanskega roka poklicne mature objavljeni na oglasni deski šole (šifra – je opravil/ni opravil).

Svečana podelitev maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu bo istega dne ob 11.00 na ploščadi pred Srednjo šolo Izola.

Vabljeni ste dijaki in vsi, za katere bi radi, da bi bili ob vas ob tem dogodku.

Dijaki, ki na maturi ne boste uspešni, se lahko h poklicni maturi za  jesenski rok, ki se začne 24. 8. 2018, prijavite najkasneje do 7. julija 2018, zadnji dan za odjavo od poklicne mature v jesenskem roku pa je 20. 8. 2018.

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.