POKLICNA MATURA – ZIMSKI ROK

OBVESTILO O POKLICNI MATURI – ZIMSKI ROK

 

Zadnji dan za prijavo na poklicno maturo v zimskem roku je 3. 12. 2018, 28. 1. 2019 pa je zadnji dan za pisno odjavo od poklicne mature.

Za kandidate, ki nimajo statusa dijaka, je matura plačljiva. Prav tako je plačljivo opravljanje posameznih izpitov (popravljanje negativnih ocen, višanje ocen…).

Za vse informacije se obrnite na tajnico POM  v času uradnih ur v pisari za maturo (ponedeljek od 12.30 do 13.00) ali po telefonu 05 6621729.

 

Zimski rok poklicne mature se začne s pisnim izpitom iz slovenščine 1. februarja 2019. Koledar izpitov visi na oglasni deski šole in je objavljen na spletnih straneh šole.

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

 

POKLICNA MATURA – 4. PREDMET

OBVESTILO  –  4. PREDMET

Vsi dijaki zaključnih letnikov (4. AGTT, 4. BGTT in 2. GAT morate do petka  26. 10. 2018  z mentorji izpolniti vloge za odobritev naslova in mentorja in jih oddati tajnici POM.

Vloge lahko prinesete v petek med glavnim odmorom v knjižnico.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar

Roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnikov

Vabilo na prvi roditeljski sestanek

Spoštovani starši!

Vljudno Vas vabimo na prvi roditeljski sestanek za oddelke 1. letnikov, ki bo v ponedeljek, 10. septembra 2018, ob 18.00 uri v večnamenskem prostoru Srednje šole Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7.

Dnevni red:

1. Uvodni nagovor ravnateljice.
2. Roditeljski sestanki po oddelkih z razredniki:
o Predstavitev dela v šolskem letu 2018/2019, šolskih pravil in pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.
o Izvolitev predstavnika staršev.
o Razno.

Skupni del sestanka (1. točka) bo potekal v večnamenskem prostoru, roditeljski sestanki z razredniki pa bodo v naslednjih učilnicah:

1. agtt učilnica 21
1. bgtt učilnica 200c
1. pv učilnica 100c
1. gh učilnica 32

Prosimo, da se roditeljskega sestanka zanesljivo udeleži vsaj eden izmed staršev.

Razredniki:

Jasmina Turk
Erika Strmečki Kapel
Franka Vilhar
Denis Rupnik

Ravnateljica

Adelija Perne