Vsa nujna obvestila so objavljena na prvi strani spletišča – Obvestila, pod kategorijo poklicna matura!

TAJNICA POKLICNE MATURE

Tajnica šolske maturitetne komisije GTT, GAT in PV:

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.

Uradne ure: ponedeljek od 12.30 do 13.00 v pisarni tajnika POM

Telefon: 05/ 66 21 727

E – pošta: jevnikar.lucka@gmail.com

 Naloge tajnika šolske maturitetne komisije

 • zagotavlja varovanje izpitne tajnosti,
 • seznanja člane šolske maturitetne komisije, šolskih izpitnih komisij in nadzorne učitelje s pravili za izvedbo poklicne mature,
 •  opravlja administrativno-organizacijske naloge za šolsko maturitetno komisijo,
 • organizira izvedbo pred maturitetnega preizkusa,
 •  sprejema in izroča gradivo za izpit po pooblastilu predsednika šolske maturitetne komisije,
 •  skrbi, da so kandidati z objavo na javnem mestu oziroma ustno seznanjeni z načinom ter pravili opravljanja poklicne mature, zlasti:
 • s koledarjem poklicne mature,
 • z navodili za uporabo šifer,
 • s trajanjem posameznih delov izpita,
 • s posebnostmi opravljanja četrtega predmeta,
 • z dovoljenimi gradivi in pripomočki pri izpitu,
 • z načini ocenjevanja,
 • z varstvom pravic kandidatov,
 • z drugimi obvestili v zvezi z izvajanjem poklicne mature,
 • vodi seznam pred prijav in prijav kandidatov,
 • vodi seznam kandidatov za opravljanje posameznega izpita splošne mature in jim svetuje,
 • zbere in pripravi seznam tem in mentorjev za četrti predmet,
 • v skladu z navodili pripravi pogoje za izvedbo praktičnega dela izpita,
 • pripravi predlog časovne razporeditve opravljanja izpitov,
 • pripravi predlog razporeditve kandidatov po prostorih in sedežni red pri pisnem izpitu,
 • pripravi predlog razporeditve nadzornih učiteljev in šolskih izpitnih komisij,
 •  pripravi predlog razporeditve kandidatov po prostorih za ustni izpit,
 •  skrbi za ustrezno pripravo izpitnih prostorov,
 • določi šifre kandidatov,
 •  posreduje izpitna in druga gradiva nadzornim učiteljem, mentorjem in šolskim izpitnim komisijam,
 • za šolsko maturitetno komisijo pripravlja predloge ocen kandidatov za drugi in četrti predmet,
 • vodi seznam ocenjevalcev na šoli,
 •  kandidatu zagotavlja potrebne informacije o poklicni maturi,
 • po potrebi sodeluje z drugimi šolami pri izvedbi izpitov,
 • organizira slovesno podelitev spričeval,
 • opravlja druge naloge, določene s tem pravilnikom, drugimi predpisi, navodili Državne komisije in Državnega izpitnega centra.

 

(Skupno 1.544 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost