Knjižnica

Šolska knjižnica 66 21 729
Knjižničarka : Lučka Jevnikar, koordinator za kulturo.
E – mail: lucka.jevnikar@guest.arnes.si
________________________________________
Člani šolske knjižnice so avtomatsko vsi dijaki, vpisani v šolo.

Osebna izkaznica šolske knjižnice 

Šolska knjižnica  je namenjena dijakom, profesorjem, prav tako pa tudi odraslim, ki se izobražujejo ob delu.

Ob sedanjem razvoju znanosti in pretoku informacij pa je knjižnica predvsem osrednji informacijski in učni center šole in je namenjena tako učencem kot učiteljem na vseh ravneh učnega procesa.

Dejavnosti šolske knjižnice

Občasno nas obiščejo  literarni in likovni ustvarjalci, med drugim sta nas obiskala Marinka Fritz Kunc in Feri Lainšček. Taki obiski predstavljajo za naše dijake dodatno spodbudo za branje. Vsako leto gostimo likovnega umetnika, ki se v knjižnici predstavi z razstavo in pogovorom z dijaki. Prav tako potekajo v knjižnici potopisna predavanja, ki so dobro obiskana. Dijakinje obiskujejo knjižničarski krožek, razmišljamo pa tudi o ustanovitvi Bralnega kluba. Vse gradivo, ki pride v knjižnico najprej računalniško obdelamo. Smo pridruženi člani COBISS-a, kar pomeni, da lahko zapise prenašamo v našo bazo. Gradivo  šolske knjižnice  (8000 enot knjig in ostalega gradiva ter 700 enot učbenikov) je računalniško obdelano in na voljo uporabnikom v prostem pristopu, del gradiva pa je tudi v kabinetih in učilnicah kot neposredni pripomoček za pouk. Med drugim prejema knjižnica 40 naslovov. Zlasti se trudimo, da je dijakom in učiteljem dostopno časopisje, ki pokriva področja njihovega izobraževanja, med njimi: Pet zvezdic,  Horizont, Svet in ljudje…


Možne so rezervacije gradiva in medknjižnična izposoja (stroške poravnajo dijaki sami). Knjižnica skrbi za učbeniški sklad, ki je vzpostavljen za vse letnike in programe. Dijaki  si tako lahko izposodijo  za eno tretjino nabavne cene, ki jo plačajo z dvema položnicama, vse učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku (brez delovnih zvezkov in učbenikov, ki jih potrebujejo več let). Dijaki si izposodijo komplete učbenikov, ki jih oblikuje šola, po dogovoru pa je možna tudi izposoja posameznega učbenika. Ob koncu šolskega leta dijaki izposojene učbenike nepoškodovane vrnejo, nudimo jim pa tudi možnost odkupa učbenikov (doplačajo še dve tretjini do polne cene učbenika).

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA

V knjižnici želimo dijake in druge uporabnike ob njihovih obiskih usposobiti za samostojne uporabnike knjižnice in knjižničnega gradiva, naš cilj pa je informacijsko pismen dijak, ki se znajde v poplavi informacij. V ta namen in v skladu z letnim delovnim načrtom šolske knjižnice pa se izvajajo tudi ure knjižnično informacijskih znanj 3 do 4 ure letno na oddelek. S pomočjo teh ur postanejo dijaki aktivni uporabniki naše in vseh ostalih knjižnic v katere so vpisani oziroma še bodo, vsebine KIZ pa pripomorejo predvsem k večji informacijski pismenosti dijakov (spretnost opredelitve, iskanja, vrednotenja in uporabe informacij).

(Skupno 2.359 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost