Koledar poklicne mature za 4.predmet, program PV

Šolsko leto 2023/2024

AktivnostRok
1.      Posvetovanje: Navodila za izbiro izpitnega naslova/teme nastopov za 4. predmet POM. Priporočila in pogovor o maturitetnih nastopih o pripravah.V tednu pred odhodom na PUD (med 25. 9. 2023. in  29. 9. 2023)
Oddaja vloge za odobritev teme in mentorja 4. predmeta POMdo 17. 10. 2023
Pregled, potrditev naslova/tem in mentorja 4.predmeta POMdo 18. 10. 2023
Oddaja vloge za zamenjavo teme in mentorja 4. predmeta POMdo 6. 11. 2023
Izdaja sklepa o potrditvi naslova/ tem in mentorja 4. predmeta
POM
do 20. 10. 2023
2.      Posvet: Napotki, opozorila, priporočila, nasveti v zvezi z opravljanjem izpitnih nastopov. Pogovor in evalvacija prvega  opravljenega nastopa.V tednu od 16. 10. 2023. – 20. 10. 2023
3.     Posvet: Priprave na izpitna nastopa (pogovor o dilemah, strahovih pred nastopi , “izvedba” nastopa s pomočjo igre vlog). Dodatna navodila za priprave na zagovor. 
4. 3. 2024 – 8. 3. 2024
Izvedba, spremljanje in ocenjevanje praktičnih pedagoških
izpitnih nastopov.
od 9. 10. 2023 – 13. 10. 2023
in od 18. 3. 2024 – 29. 3. 2024
Oddaja dokumentacije: priprave, ocenjevalni listi za kandidata.do 11. 4. 2024
Zagovor nastopov.Po objavljenem razporedu
(Skupno 137 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost