REZULTATI POKLICNE MATURE – ZIMSKI ROK

V petek, 4. 3. 2016, bodo ob 10.00 rezultati poklicne mature objavljeni na oglasni deski.

Ob istem času lahko v pisarni tajnice poklicne mature prevzamete vso dokumentacijo (spričevalo o poklicni maturi, obvestilo…).

Dijaki, ki na maturi niste bili uspešni, se lahko h poklicni maturi za  spomladanski rok, ki se začne 28. 5. 2016, prijavite najkasneje do 29. marca 2016, zadnji dan za odjavo od poklicne mature v spomladanske roku pa je 24. 5. 2016.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.