POKLICNA MATURA – ZIMSKI ROK

Do 3. decembra 2016 je čas za prijavo k zimskemu roku poklicne mature. Kandidati dobite prijave k poklicni maturi pri tajnici poklicne mature, kjer dobite tudi položnice za plačilo izpitov v primeru, da nimate statusa dijaka. Prav tako morate imeti vso dokumentacijo za opravljanje 4. predmeta (vloga in sklep za letošnje šolsko leto, 2 izvoda naloge, oddana do 15. januarja).

Svetujem vam, da se udeležite konzultacij pri posameznih profesorjih (predvsem kandidati, ki ste že pred časom zaključili z izobraževanjem), kjer lahko dobite dodatna navodila za opravljanje poklicne mature, tako da boste na izpitih čim bolj uspešni.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.