GRADIVA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

OBVESTILO

Učbenike iz sklada učbenikov bomo za dijake 1. in 2. letnikov , ki so se zanj odločili in plačali izposojevalnino, delili 1. septembra v času uvodnih ur. V primeru, da bo časa dovolj, bomo učbenike razdelili tudi dijakom ostalih letnikov.

Delitev se bo po posebnem razporedu nadaljevala v ponedeljek, 4. 9. 2017.

Če stroškov izposojevalnine še niste poravnali, učbenikov ne boste mogli dobiti.

Navodila o rokovanju z izposojenim gradivom boste dobili ob prevzemu.

Zamudniki lahko pridete v sredo, 6. 9. 2017 med glavnim odmorom v knjižnico, da pregledamo, če je kaj gradiva ostalo.

Uspešen in prijeten začetek novega šolskega leta vam želim.

Knjižničarka

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

JESENSKI ROK POKLICNE MATURE – REZULTATI

OBVESTILO

Rezultati jesenskega roka poklicne mature bodo objavljeni na oglasni deski šole v petek, 8. 9. 2017 ob 10.00. Takrat lahko prevzamete v pisarni tajnice POM vso dokumentacijo oziroma se prijavite na zimski rok poklicne mature v primeru, da je niste opravili.

3. 12. 2017 je zadnji dan za prijavo k zimskemu roku POM, ki se začne 1. 2. 2018.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

JESENSKI ROK POKLICNE MATURE

POKLICNA MATURA – JESENSKI ROK

Dijaki, ki ne izpolnjujete pogojev za pristop k poklicni maturi v jesenskem roku, se morate od mature pisno odjaviti do 20. 8. 2017.

Jesenski rok poklicne mature se začne v četrtek, 24. 8. 2017 s pisnim izpitom iz slovenščine, nadaljuje s pisnim izpitom iz matematike v petek, 25. 8. 2017, ko so tudi ustni izpiti iz angleščine in italijanščine s pričetkom ob 8.00.

Vse ostale razporede si lahko ogledate na oglasni deski šole, kjer bodo poimenski  razporedi ustnih izpitov viseli od ponedeljka, 28. 8. 2017 dalje (po 13.00).

Pisni in ustni izpiti jesenskega roka potekajo od 24. 8. 2017 do 4. 9. 2017.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.