POKLICNA MATURA – SPOMLADANSKI ROK

OBVESTILO

Zadnji dan za prijavo na poklicno maturo v spomladanskem roku je 30. 3. 2018, 25. 5. 2018 pa je zadnji dan za pisno odjavo od poklicne mature.

 

Pisni izdelek za 4. predmet morate oddati v 2 izvodih do 13. 4. 2018, kar je pogoj, da lahko na maturo pristopite. O datumu opravljanju praktičnega dela izvedbe 4. predmeta boste naknadno obveščeni.

 

Za kandidate, ki nimajo statusa dijaka, je matura plačljiva. Za vse informacije se obrnite na tajnico POM  v času uradnih ur v pisari za maturo (ponedeljek od 12.30 do 13.00) ali po telefonu 05 6621729.

 

Spomladanski rok poklicne mature se začne s pisnim izpitom iz slovenščine 29. maja 2018. Koledar izpitov visi na oglasni deski šole in je objavljen na spletnih straneh šole.

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.