OBVESTILO O POKLICNI MATURI V SPOMLADANSKEM ROKU 2017/2018

POKLICNA MATURA – SPOMLADANSKI ROK

Vse prijavljene kandidate k poklicni maturi v spomladanskem roku  obveščamo, da se poklicna matura prične s pisnim izpitom iz slovenščine v torek, 29. 5. 2018, nadaljuje v soboto, 2. 6. 2018 s pisnim izpitom iz angleščine… (glej koledar POM), ustni izpiti pa potekajo od 13. 6. 2018 do 22. 6. 2018.

Razporedi za ustne izpite visijo na oglasni deski šole.

Kandidati pristopite k pisnim izpitom na določen dan ob 8.40, s seboj imejte osebni dokument, samoplačniki pa tudi potrdilo o plačilu izpitov.

Želim vam veliko uspeha pri opravljanju poklicne mature!

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

Državno tekmovanje “Zdrav dih za navdih”

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije je v šolskem letu 2017/18 organiziralo  19. državno tekmovanje z geslom »Zdrav dih za navdih« za učence osnovnih in dijake srednjih šol. Namen tekmovanja je predstaviti otrokom in mladostnikom bolezni dihal, alergij in alergenov v okolju, v katerem živimo. Zaradi vedno bolj razširjenega kajenja med mladimi so vsebine tekmovanja naravnane tudi  k ozaveščanju o škodljivih posledicah odvisnosti od tobaka.

Dijaki, ki so se pridružili tekmovanju s svojimi prispevki, so lahko izbirali med dvema temama: »Kako spoznamo, preprečujemo in zdravimo alergijo« ter »Pasivno kajenje«. Dijakinje Eneja Božič, Aleksia Mišan in Valerija Miklobušec iz 1.PV so za šaljivo video predstavitev prejele Bronasto trstiko. Dijakinja Sara Auber iz 1.bGTT je za animirano predstavitev prav tako prejela bronasto trstiko. Dijakinja Tina Rebernik iz 1.aGTT pa je za svoj domišljijski spis prejela priznanje za sodelovanje. Nagrajene prispevke si lahko ogledate na spletišču naše kronike.

Dijakinjam čestitamo za prispevek v promociji zdravja dihal.

Mentorica tekmovanja: prof. Kristina Glavina