OBVESTILO O POKLICNI MATURI – JESENSKI ROK 2018

POKLICNA MATURA – JESENSKI ROK 2018

Vse prijavljene kandidate k poklicni maturi v jesenskem roku  obveščamo, da se poklicna matura prične s pisnim izpitom iz slovenščine v petek, 24. 8. 2018. Od tega dne dalje pa do 5. 9. 2018 potekajo tudi ustni izpiti in ostali pisni izpiti po maturitetnem koledarju.

Razporedi za ustne izpite bodo viseli na oglasni deski šole od 21. 8. 2018 dalje.

Do 20. 8. 2018 je čas za morebitno odjavo od poklicne mature.

Kandidati pristopite k pisnim izpitom na določen dan ob 8.40, s seboj imejte osebni dokument, samoplačniki pa tudi potrdilo o plačilu izpitov, k ustnim pa glede na objavljen razpored.

Želim vam veliko uspeha pri opravljanju poklicne mature!

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.