POKLICNA MATURA – 4. PREDMET

OBVESTILO  –  4. PREDMET

Vsi dijaki zaključnih letnikov (4. AGTT, 4. BGTT in 2. GAT morate do petka  26. 10. 2018  z mentorji izpolniti vloge za odobritev naslova in mentorja in jih oddati tajnici POM.

Vloge lahko prinesete v petek med glavnim odmorom v knjižnico.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar