ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE – REZULTATI

V ponedeljek, 4. 3. 2019, bodo ob 8.00 rezultati zimskega roka poklicne mature objavljeni na oglasni deski šole (šifra – je opravil/ni opravil).

Od 10.00 do 13.00  lahko v pisarni tajnice poklicne mature ali v knjižnici prevzamete obvestila o uspehu na poklicni maturi in spričevala.

V primeru, da posameznega izpita ali v mature v celoti niste opravili, se lahko na spomladanski rok poklicne mature prijavite do 30. 3. 2019.

Za kandidate brez statusa dijaka so izpiti poklicne mature plačljivi. Položnice dobite ob prijavi na poklicno maturo.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.