POKLICNA MATURA – JESENSKI ROK 2019

Vse prijavljene kandidate k poklicni maturi v jesenskem roku  obveščamo, da se poklicna matura prične s pisnim izpitom iz slovenščine v soboto, 24. 8. 2019, nadaljuje v ponedeljek, 26. 8. 2019 s pisnim izpitom iz matematike… (glej koledar POM), ustni izpiti pa potekajo od 24. 8. 2019 do 4. 9. 2019 (26. 8. 2019 se pričnejo z ustnima izpitoma iz angleščine in italijanščine).

Razporedi za ustne izpite visijo na oglasni deski šole.

Rezultati poklicne mature bodo znani 9. 9. 2019 v dopoldanskem času.

Kandidati pristopite k pisnim izpitom na določen dan ob 8.40, s seboj imejte osebni dokument, samoplačniki pa tudi potrdilo o plačilu izpitov.

Želim vam veliko uspeha pri opravljanju poklicne mature!

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

Podelitev spričeval dijakom

V ponedeljek, 26. 8. 2019, bo ob 12,00 uri – podelitev spričeval dijakom, ki so uspešno zaključili vse obveznosti in podelitev obvestil o uspehu dijakom, ki še niso zaključili vseh obveznosti po programu (v zbornici pri razrednikih).