O Srednja šola Izola

Srednja šola Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 IZOLA

REZULTATI POKLICNE MATURE – JESENSKI ROK

V torek, 8. 9. 2020, bodo ob 9.00 znani rezultati jesenskega roka poklicne mature. Z rezultati boste ob isti uri seznanjeni v pisarni tajnice poklicne mature, kjer boste prejeli vso dokumentacijo (spričevalo, obvestilo o uspehu…).

V pisarno vstopajte posamezno z upoštevanjem vseh navodil (maska, razkuževanje rok, svoje pisalo). V primeru, da ne boste mogli priti, se morate vnaprej dogovoriti za dan in uro prevzema oziroma ponovne prijave (elektronski naslov: lucka.jevnikar@guest.arnes.si)

Dijaki, ki na maturi niste bili uspešni, se lahko h poklicni maturi za  zimski rok, ki se začne 1. 2. 2021, prijavite najkasneje do 3. decembra 2020.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

ZAKLJUČNI IZPIT za dijake 3.letnika izobraževalnega programa: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

V času od 05.06.2019 do 10.06.2019 je 12 dijakov opravljalo zaključni izpit.

Sestavljata ga dve izpitni enoti in sicer pisni in ustni izpit iz slovenščine in storitev oz. izdelek z zagovorom iz kuharstva ali strežbe.

Vsi dijaki so ga uspešno opravili in pridobili poklicno izobrazbo: GASTRONOM – HOTELIR.

Ostale slike so v KRONIKI.