GRADIVA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

OBVESTILO

Učbenike iz sklada učbenikov bomo za dijake 1. in 2. letnikov , ki so se zanj odločili in plačali izposojevalnino, delili 1. septembra v času uvodnih ur. V primeru, da bo časa dovolj, bomo učbenike razdelili tudi dijakom ostalih letnikov.

Delitev se bo po posebnem razporedu nadaljevala v ponedeljek, 4. 9. 2017.

Če stroškov izposojevalnine še niste poravnali, učbenikov ne boste mogli dobiti.

Navodila o rokovanju z izposojenim gradivom boste dobili ob prevzemu.

Zamudniki lahko pridete v sredo, 6. 9. 2017 med glavnim odmorom v knjižnico, da pregledamo, če je kaj gradiva ostalo.

Uspešen in prijeten začetek novega šolskega leta vam želim.

Knjižničarka

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.