ZAKLJUČNI IZPIT za dijake 3.letnika izobraževalnega programa: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

V času od 05.06.2019 do 10.06.2019 je 12 dijakov opravljalo zaključni izpit.

Sestavljata ga dve izpitni enoti in sicer pisni in ustni izpit iz slovenščine in storitev oz. izdelek z zagovorom iz kuharstva ali strežbe.

Vsi dijaki so ga uspešno opravili in pridobili poklicno izobrazbo: GASTRONOM – HOTELIR.

Ostale slike so v KRONIKI.

Razpored zaključnih izpitov – zimski rok 2016

Obveščamo vas, da bo v času od 9. 2. 2017 do 13. 2. 2017 potekal zaključni izpit.

Pisni izpit iz slovenščine je v četrtek, 9. 2. 2017, ob 9.00 uri, v učilnici 200C.

Ustni izpit iz slovenščine je v petek, 10. 2. 2017, ob 8,00 uri, v učilnici 100B.

Izdelek z zagovorom je v ponedeljek, 13. 2. 2017, ob 11,00 uri, v učilnici KUH.

Storitev z zagovorom je v ponedeljek, 13. 2. 2017, ob 12,00 uri, v učilnici STR.

Kandidati, ki opravljajo izdelek oziroma storitev z zagovorom morajo oddati nalogo do 9. 2. 2017.

Objava rezultatov in podelitev spričeval je v ponedeljek, 13. 2. 2017, ob 14.30, v zbornici (pri tajniku ZI).