POKLICNA MATURA

Zadnji rok za prijavo kandidatov k poklicni maturi v zimskem roku je 4. 12. 2014, matura pa se začne z izpitom iz slovenščine 2. 2. 2015. Kandidati, ki se prijavljate k maturi v zimskem roku, morate imeti urejeno tudi vso dokumentacijo za pristop k opravljanju 4. predmeta poklicne mature (vloga, sklep…).

Prav tako je potrebno poravnati stroške opravljanja poklicne mature za kandidate, ki nimate statusa dijaka.

Tajnica POM Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.