ZADNJI ROK ZA PRIJAVO K POKLICNI MATURI

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO K POKLICNI MATURI

V torek, 31. 3. 2015, je zadnji dan, ko se lahko prijavite k opravljanju poklicne mature v spomladanskem roku, ki se začne s pisnim izpitom iz slovenščine 30. 5. 2015.

Prijavite se v pisarni tajnice poklicne mature vsak ponedeljek od 13.40 do 14.25.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.

PREDPREIZKUS POKLICNE MATURE 2015

PREDPREIZKUS POKLICNE MATURE 2015

V soboto, 14. 3. 2015 bo za dijake zaključnih letnikov SPI in PTI (PV, GTT in GAT) potekal predpreizkus poklicne mature za šolsko leto 2014/2015. Pisali boste 2. predmet. Zberete se ob 8.40 z osebnim dokumentom. Vse informacije boste dobili na oglasni deski za poklicno maturo.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar

POKLICNA MATURA – PRIJAVA K SPOMLADANSKEMU ROKU

PRIJAVA K SPOMLADANSKEMU ROKU POKLICNE MATURE

Zadnji rok za prijavo kandidatov k poklicni maturi v spomladanskem roku je 31. 3. 2015. Kandidati, ki se prijavljate k maturi v spomladanskem roku, morate imeti urejeno tudi vso dokumentacijo za pristop k opravljanju 4. predmeta poklicne mature (vloga, sklep…).

Prav tako je potrebno poravnati stroške opravljanja poklicne mature za kandidate, ki nimate statusa dijaka.

Tajnica POM Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.