Športni dan 23.4.2015

SREDNJA ŠOLA
I Z O L A

Datum: 17/4-2015

O K R O Ž N I C A

Tretji športni dan bomo izvedli v četrtek, 23.04.2015 na območju Podgorja in Slavnika.
Odhod dijakov prvih in drugih letnikov je iz parkirišča za avtobuse med hoteloma Delfin in hotelom Simonov zaliv Izoli ob 7.00 uri. V Kopru lahko dijaki vstopijo na avtobusni postaji pri Banki Koper ob 7.15 uri. Povratek v Izolo bo predvidoma okoli 12.00 ure.
Odhod dijakov tretjih in četrtih letnikov je iz parkirišča za avtobuse med hoteloma Delfin in hotelom Simonov zaliv Izoli ob 8.30 uri. V Kopru lahko dijaki vstopijo na avtobusni postaji pri Banki Koper ob 8.45 uri. Povratek v Izolo bo okoli 13.30 ure.
V Izoli se dijaki zglasijo pri razrednikih, oziroma spremljevalcih njihovega oddelka, petnajst minut pred odhodom avtobusa. Avtobusi bodo imeli na vetrobranskih steklih označene napise oddelkov.
Razredni blagajnik zbere po 4 € in seznam plačnikov z denarjem odda do ponedeljka, 20.04.2015 v računovodstvu šole. Na ovitku oddane kuverte naj bosta označena oddelek in vsota zbranega denarja.

Seznam spremljevalcev po oddelkih : prva skupina
1.aGTT – Valenčič 2.aGTT- Ukota
1.bGTT- Grgurovič 2.bGTT- Glavina
1.GH- Benulič 2. PV- Jevnikar
2.GH- Skrt
Vodje pohodnih skupin : Benulič, Valenčič, Černe

Seznam spremljevalcev po oddelkih : druga skupina
3.aGTT- Kuzmin 4.aGTT- Lodrant
3.bGTT- Čuk 4.bGTT- Firm
3.PV- Jež 4.PV- Munda
3.GH – Živkovič
Vodje pohodnih skupin : Mužina, Meze, Čuk

Na pohod pridite v primerni pohodni obutvi. Zaželjene so pohodne palice. V nahrbtniku imejte rezervno spodnjo majico, dovolj pijače, sendvič (kdor ni naročen na šolsko malico) in vetrovko. Zelo priporočljivo je sredstvo za zaščito proti klopom. Dijaki naročeni na šolsko malico bodo le-to prejeli zjutraj pred odhodom. Ob lepem vremenu bomo deležni čudovitega razgleda. V primeru dežja, bo športni dan izpeljan po počitnicah.
Želimo vam prijetno pohodniško druženje.

Ravnateljica
Adelija Perne, univ.dipl.ing.