JESENSKI ROK POKICNE MATURE

Za kandidate, ki boste opravljali poklicno maturo v celoti, popravni izpit ali višali oceno iz maturitetnega predmeta, je čas za prijavo na jesenski rok do torka, 7. 7. 2015.

Jesenski izpitni rok se začne 24. 8. 2015. Koledar poklicne mature najdete v rubriki “Poklicna matura” in na oglasni deski šole.

Izdelek (projektna naloga), ki je pogoj za opravljanje 4. predmeta poklicne mature, morate oddati do 18. 8. 2015 v dveh izvodih tajnici poklicne mature.

Kandidati, ki nimate statusa dijaka, morate obveznosti poravnati do pričetka jesenskega roka poklicne mature.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar