REZULTATI POKLICNE MATURE – SPOMLADANSKI ROK IN PRIJAVE NA JESENSKI ROK

 

V ponedeljek, 4. 7. 2016, bodo ob 8.00 rezultati spomladanskega roka poklicne mature objavljeni na oglasni deski šole (šifra – je opravil/ni opravil). Na spletnih straneh objave ni.

Svečana podelitev maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu pa bo v prostorih šole ob 13.30.

Dijaki, ki na maturi niste bili uspešni (negativni ali k posameznemu izpitu niste pristopili ali opravljate poklicno maturo v celoti po popravnih izpitih), se lahko h poklicni maturi za  jesenski rok, ki se začne 24. 8. 2016, prijavite najkasneje do 5. julija 2016, zadnji dan za odjavo od poklicne mature v jesenskem roku pa je 20. 8. 2016.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.

 

Zadnji dan pouka, petek 24.6.2016

V petek, 24.6.2016 bo ob koncu pouka podelitev obvestil in spričeval. Dijaki se pri svojih razrednikih zberejo ob 8.30 uri v sledečih učilnicah:

Razred Učilnica
1. gh 32
2. gh 22
1.agtt 34
1.bgtt 49
1.pv 33
2.agtt 23
2.bgtt 11
2.pv 14
3.agtt 24
3.bgtt 48
3.pv 21
1.gat kuharstva

 

Ob 9.30 uri pa bo v restavraciji šole proslava ob dnevu državnosti, na kateri bomo podelili tudi spričevala in pohvale najboljšim dijakom in dijakinjam.

Ta dan ne bo šolske prehrane.

 

Naravoslovno-ekološki dan 23.6.2016

 

V četrtek, 23. 6. 2016, imajo dijaki 1. PV, 2. PV in 3. PV naravoslovno-ekološki dan.

Večina dijakov se je odločila za čiščenje obalnega pasu v izolski občini. Zbor udeležencev bo ob 7.30 uri na ploščadi pred šolo. Za vreče in rokavice bo poskrbela šola. Predviden prihod nazaj  je okoli 11.00 ure.

Nekateri dijaki so se odločili za obisk in voden ogled Krajinskega parka Strunjan. Odhod bo ob 7.00 uri pred šolo. Do Strunjana se bomo odpravili peš po Parenzani. Cena ogleda je 5 €. Položnice bomo staršem poslali v petek, 24.6.2016. Predviden prihod nazaj v Izolo je okoli 11.00 ure.

Tega dne bodo dijaki, ki so naročeni na šolsko malico, le-to dobili zjutraj pred odhodom.