POKLICNA MATURA – SPOMLADANSKI ROK

Vse prijavljene kandidate, ki izpolnjujete pogoje za pristop k spomladanskemu roku poklicne mature obveščam, da se le-ta začne v s soboto, 28. 5. 2016, s pisnim izpitom iz angleščine. Nadaljuje se v ponedeljek, 30. 5. 2016 s slovenščino, 4. 6. 2016 se piše matematika, 8. 6. 2016 2. predmet in v soboto 11. 6. 2016 italijanščina. Na ta dan potekajo tudi ustni izpiti iz angleščine za dijake programa GTT. Ostali ustni izpiti bodo izpeljani od 15. 6. 2016 do 22. 6 2016. Poimenski seznam ustnih izpitov bo visel od četrtka, 26. 5. 2016 dalje na oglasni deski za poklicno maturo.

ROK PRIJAVE ZA POKLICNO MATURO V JESENSKEM OBDOBJU JE 5. JULIJ 2016!

tajnica POM

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.

 

VRAČANJE KNJIG IZ UČBENIŠKEGA SKLADA IN OSTALEGA GRADIVA IZ KNJIŽNICE

DIJAKI 1. GH, 2. GH, 3. GH, 2. GAT, 4. PV, 4. AGTT, 4. BGTT

Do petka, 13. 5. 2016, v času glavnega odmora, morate dijaki, ki imate izposojene učbenike iz učbeniškega sklada in ostalo gradivo iz šolske knjižnice, le-to vrniti.

Če učbenike potrebujete za popravne izpite, morate priti to povedati v knjižnico in gradivu čas izposoje podaljšati.

Učbenike lahko odkupite tako, da plačate dve tretjini nabavne cene učbenika. Prav tako plačate dve tretjini nabavne cene učbenika v primeru, da ste ga izgubili.

Učbenike vračajte urejene in nepoškodovane.

 

 

Knjižničarka

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov