POKLICNA MATURA – SPOMLADANSKI ROK

POKLICNA MATURA  – SPOMLADANSKI ROK

Zadnji dan za prijavo na poklicno maturo v spomladanskem roku je 28. 3. 2017,

23. 5. 2017 pa je zadnji dan za odjavo od poklicne mature.

Pisni izdelek za 4. predmet morate oddati v 2 izvodih do 14. 4. 2017, kar je pogoj, da lahko na maturo pristopite.

Za kandidate, ki nimajo statusa dijaka, je matura plačljiva. Za vse informacije se obrnite na tajnico POM  v času uradnih ur v pisari za maturo (torek od 12.45 do 13.15) ali po telefonu 05 6621729.

Spomladanski rok poklicne mature se začne s pisnim izpitom iz angleščine 27. maja 2017. Koledar izpitov visi na oglasni deski šole in je objavljen na spletnih straneh šole.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.