POKLICNA MATURA – JESENSKI ROK

POMEMBNI DATUMI POKLICNE MATURE V JESENSKEM ROKU 2017

6. 7. 2017 – zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem roku

18. 8. 2017 – oddaja izdelka oz. storitve (v 2 izvodih tajnici poklicne mature)

20. 8. 2017 – zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

20. 8. 2017 – zadnji rok za plačilo izpitov za kandidate brez statusa dijaka

22. 8. 2017 – na oglasni deski poklicne mature na šoli bodo viseli seznami ustnih izpitov, ki trajajo od 24. 8. 2017 do 4. 9. 2017

24. 8. 2017 – začetek jesenskega izpitnega roka s pisnim izpitom iz slovenščine

8. 9. 2017 – seznanitev kandidatov z uspehom

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

POKLICNA MATURA – REZULTATI

OBVESTILO

V sredo, 5. 7. 2017 bodo rezultati poklicne mature v spomladanskem roku (opravil/ni opravil)  viseli ob 9.00 na oglasni deski z informacijami o poklicni maturi.

Svečana podelitev bo ob 10.00 v večnamenskem prostoru, kjer boste dobili spričevala in obvestila o opravljeni poklicni maturi.

Od 9.00 do 10.00 pa se lahko kandidati, ki ste bili neuspešni na poklicni maturi, prijavite v pisarni tajnice poklicne mature k opravljanju popravnih izpitov v jesenskem roku POM.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

Zadnji dan pouka 23.6.2017

OBVESTILO ZA DIJAKE
V petek, 23.6.2017 bo ob koncu pouka podelitev obvestil in spričeval. Dijaki se pri svojih razrednikih zberejo ob 8.30 uri v sledečih učilnicah:
Razred Učilnica
1. gh 48
2. gh 32
1.agtt 22
1.bgtt 14
1.pv 21
2.agtt 49
2.bgtt 34
2.pv 33
3.agtt 23
3.bgtt 11
3.pv 24
1.gat 100a

Ob 9.30 uri pa bo v restavraciji šole proslava ob dnevu državnosti.
V petek ne bo šolske prehrane.