POKLICNA MATURA – JESENSKI ROK

POMEMBNI DATUMI POKLICNE MATURE V JESENSKEM ROKU 2017

6. 7. 2017 – zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem roku

18. 8. 2017 – oddaja izdelka oz. storitve (v 2 izvodih tajnici poklicne mature)

20. 8. 2017 – zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

20. 8. 2017 – zadnji rok za plačilo izpitov za kandidate brez statusa dijaka

22. 8. 2017 – na oglasni deski poklicne mature na šoli bodo viseli seznami ustnih izpitov, ki trajajo od 24. 8. 2017 do 4. 9. 2017

24. 8. 2017 – začetek jesenskega izpitnega roka s pisnim izpitom iz slovenščine

8. 9. 2017 – seznanitev kandidatov z uspehom

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

POKLICNA MATURA – REZULTATI

OBVESTILO

V sredo, 5. 7. 2017 bodo rezultati poklicne mature v spomladanskem roku (opravil/ni opravil)  viseli ob 9.00 na oglasni deski z informacijami o poklicni maturi.

Svečana podelitev bo ob 10.00 v večnamenskem prostoru, kjer boste dobili spričevala in obvestila o opravljeni poklicni maturi.

Od 9.00 do 10.00 pa se lahko kandidati, ki ste bili neuspešni na poklicni maturi, prijavite v pisarni tajnice poklicne mature k opravljanju popravnih izpitov v jesenskem roku POM.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.