OBVESTILO O PRIJAVI NA  SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE

Iz Republiškega izpitnega centra so nam javili, da datum prijave na spomladanski rok poklicne mature , 31. 3. 2020, ostaja NESPREMENJEN.

Prosimo, da  zaradi omejitev širjenja korona virusa  pošiljate prijave na šolo po elektronski pošti.

Tudi za kandidate na poklicni maturi, ki se želijo v spomladanskem izpitnem roku prijaviti na maturitetni izpit splošne mature (5. predmet), velja zgoraj navedeni zadnji datum. Za vse podrobnejše informacije v zvezi s prijavo na posamezni izpit na konkretni gimnaziji naj kandidati stopijo v stik s šolo, kjer bodo opravljali ta izpit. Državni izpitni center je namreč šolam poslal priporočila v zvezi z izvedbo leteh v okoliščinah začasnega zaprtja šol. 

Ostanite zdravi!

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.