Učbeniški sklad in gradivo iz šolske knjižnice

Prosimo vse, ki boste prišli v šolo 23. in 24. junija 2020, in imate izposojene  učbenike iz šolskega sklada učbenikov in/ali  gradivo iz šolske knjižnice, da le-to v vrečki prinesete v šolo. 

Ob tem boste dobili naročilnice za sklad za prihodnje šolsko leto, ki jih podpisane pošljete na naslov šole do 15. julija 2020. Za delovne zvezke poskrbite sami. V pomoč so vam spletne povezave do ponudb knjigarn, ki jih dobite na spletni strani šole po naslednjem postopku: Srednja šola Izola, lokacija Izola; knjižnica; učbeniški sklad; učbeniški sklad – spletne povezave knjigarn). Nekatere knjigarne pa so pripravile ponudbe v papirnati obliki in te boste dobili ob naročilnici za učbeniški sklad.

Knjižničarka

Lučka Jevnikar