REZULTATI POKLICNE MATURE – JESENSKI ROK

V torek, 8. 9. 2020, bodo ob 9.00 znani rezultati jesenskega roka poklicne mature. Z rezultati boste ob isti uri seznanjeni v pisarni tajnice poklicne mature, kjer boste prejeli vso dokumentacijo (spričevalo, obvestilo o uspehu…).

V pisarno vstopajte posamezno z upoštevanjem vseh navodil (maska, razkuževanje rok, svoje pisalo). V primeru, da ne boste mogli priti, se morate vnaprej dogovoriti za dan in uro prevzema oziroma ponovne prijave (elektronski naslov: lucka.jevnikar@guest.arnes.si)

Dijaki, ki na maturi niste bili uspešni, se lahko h poklicni maturi za  zimski rok, ki se začne 1. 2. 2021, prijavite najkasneje do 3. decembra 2020.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

REZULTATI POKLICNE MATURE – SPOMLADANSKI ROK

OBVESTILO ZA DIJAKE, KI BODO 7. 7. 2020 ODSOTNI

Nadomestna datuma za prevzem spričeval in ostale dokumentacije poklicne mature za dijake, ki imate 7. 7. 2020 opravičljive razloge za odsotnost, sta 8. 7. 2020 in 13. 7. 2020 ob 12.00 v pisarni tajnice poklicne mature. Prosimo, da prihod predhodno najavite preko komunikacije v e-asistentu ali telefonsko.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar

REZULTATI POKLICNE MATURE – SPOMLADANSKI ROK

V torek, 7. 7. 2020, vas vabimo na ploščad pred restavracijo Srednje šole Izola, kjer boste seznanjeni z rezultati poklicne mature.

Prosimo vas, da prihajate po naslednjem vrstnem redu:

-odrasli ob 10.00

-2. GAT ob 10.30

-4. GTT ob 11.00

-4. PV ob 11.30

Navodila o zaščiti boste še prejeli.

Prosimo, da se podelitve zanesljivo udeležite, saj morate osebno prevzeti dokumentacijo in  so potrebni vaši podpisi.

Dijaki, ki na maturi ne boste uspešni, se lahko h poklicni maturi za  jesenski rok, ki se začne 24. 8. 2020, prijavite najkasneje do 8. julija 2020, zadnji dan za odjavo od poklicne mature v jesenskem roku pa je 20. 8. 2020.

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

 OBVESTILO O PRIJAVI NA  SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE

Iz Republiškega izpitnega centra so nam javili, da datum prijave na spomladanski rok poklicne mature , 31. 3. 2020, ostaja NESPREMENJEN.

Prosimo, da  zaradi omejitev širjenja korona virusa  pošiljate prijave na šolo po elektronski pošti.

Tudi za kandidate na poklicni maturi, ki se želijo v spomladanskem izpitnem roku prijaviti na maturitetni izpit splošne mature (5. predmet), velja zgoraj navedeni zadnji datum. Za vse podrobnejše informacije v zvezi s prijavo na posamezni izpit na konkretni gimnaziji naj kandidati stopijo v stik s šolo, kjer bodo opravljali ta izpit. Državni izpitni center je namreč šolam poslal priporočila v zvezi z izvedbo leteh v okoliščinah začasnega zaprtja šol. 

Ostanite zdravi!

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.

POKLICNA MATURA – ZIMSKI ROK 2019

Vse prijavljene kandidate k poklicni maturi v zimskem roku 2019 obveščamo, da se poklicna matura prične s pisnim izpitom iz slovenščine v ponedeljek, 3 .2. 2020, nadaljuje v torek, 4. 2. 2020 s pisnim izpitom iz angleščine in še 5. 2. 2020, ko pišete 2. predmet.

Kandidati pristopite k pisnim izpitom na določen dan ob 8.40, s seboj imejte osebni dokument in potrdilo o plačilu izpitov.

RAZPORED USTNIH IZPITOV – ZIMSKI IZPITNI ROK 2019

Predmet Dne Ura
Izpitni nastop in zagovor 6. 2. 2020 14.30
Gastronomija in turistične storitve 10. 2. 2020 14.30
Slovenščina 10. 2. 2020 13.30
Vzgoja predšolskega otroka 11. 2. 2020 14.30
Angleščina 12. 2. 2020 14.30

 

Natančnejši razpored bo visel na oglasni deski šole 31. 1. 2020.

Srečno!

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar