POKLICNA MATURA – SPOMLADANSKI ROK

Poklicna matura  se v spomladanskem roku  začne v soboto, 27. 5. 2017 s pisnim izpitom iz angleščine, ustni izpiti pa potekajo od sobote, 10. 6. 2017 (angleščina)  do 22. 6. 2017. Razpored ustnih izpitov bo visel na oglasni deski za poklicno maturo od 26. 5. 2017  dalje.

Seznanitev kandidatov z uspehom je 5. 7. 2017.

Dijaki, ki zaradi negativnih ocen ne boste pristopili k opravljanju POM, se morate odjaviti 23. 5. 2017 pri tajnici poklicne mature. Hkrati se lahko tudi prijavite za opravljanje mature v jesenskem roku.

Pisni izpiti:

Angleščina Sobota, 27. 5. 2017
Slovenščina Ponedeljek, 29. 5. 2017
Matematika Sobota, 3. 6. 2017
Nemščina Ponedeljek, 5. 6. 2017
2. predmet (Gastronomija in turizem s   podjetništvom, Gastronomija in turistične   storitve, Vzgoja predšolskega otroka) Sreda, 7. 6. 2017
Italijanščina Sobota, 10. 6. 2017

 

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, uni. dipl. slov.