Zadnji dan pouka 22.6.2018

OBVESTILO ZA DIJAKE
V petek, 22.6.2018 bo ob koncu pouka podelitev obvestil in spričeval. Dijaki se pri svojih razrednikih zberejo ob 8.45. Razpored učilnic bo objavljen v petek zjutraj.

Ob 9.30 uri pa bo v restavraciji šole proslava ob dnevu državnosti.
V petek ne bo šolske prehrane.

REZULTATI SPOMLADANSKEGA ROKA POKLICNE MATURE

OBVESTILO

V petek, 6. 7. 2018 bodo rezultati poklicne mature v spomladanskem roku objavljeni na oglasni deski šole (šifra – je opravil/ni opravil).

O uri svečane podelitve maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu boste obveščeni naknadno (spletna stran šole in oglasna deska).

Dijaki, ki na maturi ne boste uspešni, se lahko h poklicni maturi v jesenskem roku, ki se začne 24. 8. 2018, prijavite najkasneje do 7. julija 2018, zadnji dan za odjavo od poklicne mature v jesenskem roku pa je 20. 8. 2018.

Tajnica POM

Lučka Jevnikar, univ. dipl. slov.